menu

O mnie

Nazywam się Paulina Krzeszewska. Z wykształcenia jestem neurologopedą, audiofonologiem, absolwentką uczelni:
Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie - Logopedia z audiologią
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Pedagogika przedszkolna
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - Neurologopedia
...a obecnie - doktorantką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Zajmuję się diagnozą i terapią mowy wieku rozwojowego (m.in. dyslalii obwodowej, opóźnionego rozwoju mowy, afazji motorycznej, w zaburzeniach ze spektrum autyzmu). Prowadzę postępowanie logopedyczne w: zaburzeniach ośrodkowego przetwarzania słuchowego (CAPD), niepełnosprawności intelektualnej, niedosłuchu. W terapii logopedycznej stosuję techniki stymulujące wielozmysłowo. Jako jedyny logopeda, neurologopeda w Zabrzu oferuję zarówno diagnozę i terapię logopedyczną, jak również elektrostymulację języka i podniebienia.
Dzięki specjalistycznej wiedzy na temat percepcyjnych (słuchowych), anatomicznych i funkcjonalnych uwarunkowaniach rozwoju mowy, w Galaktyce Słuchu w Gliwicach prowadzę kompleksową diagnozę centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego Neuroflow.

Doświadczenie

Doświadczenie zdobywałam w placówkach realizujących oświatowe programy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz kształcenia specjalnego, m.in.:
Przedszkolu Niepublicznym MIRIADA w Zabrzu
Niepublicznym Przedszkolu My English Nursery School w Zabrzu
Poradni FOCUS - Centrum Terapii i Wspomagania Rozwoju w Gliwicach
jak również realizujących kontrakt z NFZ:
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach
Poradnia PARTNER w Gliwicach
Jestem terapeutką-wolontariuszem w Kali Sie Bajtlom - Śląskiej Fundacji Wspomagającej Rozwój Dzieci.

Ukończone kursy i szkolenia

Uczestniczyłam dotychczas w specjalistycznych kursach, szkoleniach i konferencjach naukowo-szkoleniowych. Za najważniejsze uważam następujące z nich:
MORE PEDIATRICS III: osteopatia i jej znaczenia w rozwoju twarzy i jamy ustnej, czynnościowa ortopedia stawów skroniowo-żuchwowych i ortodoncja u dzieci.
Certyfikowany kurs instruktora metody Butejki
Odruchy pierwotne traktu ustno-twarzowego. Odruchy słabe i przetrwałe. Podejście neurorozwojowe wg M2Concept
Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii/neurologopedii podejście Esther de Ru
Neurorehabilitacja Traktu Ustno-Twarzowego
Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych
Orofacial Myofunctional Disorders & Their Impact On Health
MIOBOBO Niemowlak u logopedy
Elektrostymulacja w logopedii
Diaphragm Concept: Diagnostyka i terapia przepony
Diagnostyka i leczenia odcinka szyjnego i stawu skroniowo-żuchwowego
Staw skroniowo – żuchwowy okiem logopedy
Dysfagia w neonatologii i pediatrii
Nie patrzy, nie słucha, nie mówi. Od czego zacząć? Diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych
Terapia behawioralna u chorych z dysfagią
Odruchy pierwotne. Obraz fizjologiczny. Wygaszanie odruchów przetrwałych - ujęcie medyczne
Ocena neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP oraz Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard-Blythe
Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania
Stymulacja funkcji poznawczych - wzrokowych, słuchowych, motorycznych
Diagnoza dymensjonalna
Kurs I i II stopnia terapii ręki
Szkolenie Providerów Neuroflow ATS®
Studium Obiektywnych Badań Słuchu
Kurs I stopnia Metody Fonogestów
Konferencja Logopedyczno-Ortodontyczna "Logopeda i ortodonta. Wspólny pacjent, wspólne działania".
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Pacjenci z wadami twarzoczaszki – podejście interdyscyplinarne”
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Młody Logopeda - wyzwania i pułapki w XXI w."
Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Logopedia-wiele kierunków, jeden cel"
X Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Logopedia w Teorii i Praktyce Interdyscyplinarne aspekty diagnozy i terapii logopedycznej
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Diagnoza i terapia logopedyczna w perspektywie światowej"
III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna “Zafascynowani talentami. Skuteczne wspieranie rozwoju dzieci zdolnych”
Ogólnopolska Konferencja Naukowa dla Doktorantów - wygłoszenie referatu pt.: „Ekspozycja na wysokie technologie a opóźnienie rozwoju mowy dzieci”
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Logopeda nie tylko dla dzieci. Zaburzenia mowy i słuchu u osób dorosłych
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Mufa lata. Zaburzenia mowy wieku przedszkolnego”
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Specjalista potrzebny od zaraz”
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Jak Cię słyszą, tak Cię piszą, czyli media pod okiem logopedy”
XIV Śląskie Spotkania Logopedyczne. Diagnostyka i leczenie zaburzeń połykania. Zaburzenia mowy u dzieci
Przede wszystkim jednak jestem logopedą z pasji i z pasją.
Uczestniczę w konferencjach, szkoleniach i kursach dokształcających, ponieważ szukam nowych technik, metod, form pracy. Każda osoba pojawiająca się w gabinecie wymaga indywidualnego podejścia, z uwzględnieniem zarówno jego potrzeb i możliwości, jak również preferencji co do sposobu pracy.
Dlatego też dokładam wszelkich starań, by proces terapii przebiegał zgodnie z tymi warunkami.
Prowadzę profil na Instagramie i fanpage na Facebooku - tak, aby każdy miał dostęp do pomysłów na pracę z dziećmi, którymi się bardzo chętnie dzielę. Są to również miejsca wymiany doświadczeń odnośnie do wartych uwagi książeczek, pomocy dydaktycznych czy zabawek, które sobie cenię.