menu

PIERWSZA WIZYTA

Diagnoza logopedyczna to proces, w którym chcę odpowiedzieć na pytania:
Jaki jest stan mowy i wymowy?
Dlaczego mogło dojść do nieprawidłowości?
Co możemy zrobić, by uzyskać poprawę?
Rodzicu, jeżeli przychodzisz na wizytę ze swoją pociechą, miejcie ze sobą wybranego pluszaka czy ulubiony kocyk dziecka.
To może być zupełnie nowe doświadczenie dla kilkulatka i warto, by coś “zaufanego” z domu towarzyszyło dziecku w czasie spotkania.
Ponadto, częścią badania jest obserwacja zabawy dowolnej, zabawy z rodzicami, zabawy kierowanej, w czym ukochana zabawka sprawdza się najlepiej.
Do udzielenia odpowiedzi na zadane we wstępie pytania pomocny jest wywiad, który przeprowadzam z dorosłym, rodzicem lub opiekunem.
Jeżeli rodzice przychodzą do gabinetu z dzieckiem, istotne będą informacje m.in. na temat przebiegu ciąży, porodu, kolejno osiąganych przez dziecko kamieni milowych (kiedy pojawiły się: pierwszy uśmiech, podnoszenie główki, głużenie, pierwsze ząbki, chwytanie, gaworzenie, przewracanie się, siadanie, siadanie, raczkowanie, samodzielne stanie, chodzenie), czasu pojawienia się pierwszych słów, sposobów przyjmowania pokarmu przez dziecko, przyjmowanych leków, przebytych chorób i infekcji, ulubionych zabaw i miejsc.
Proszę zabrać coś do jedzenia (np. serek, kawałek jabłka, herbatniki, kawałek chleba ze skórką) i picia dla dziecka - najlepiej coś ulubionego, w ulubionej butelce, z ulubioną łyżeczką.
Ważne, by dziecko nie było przejedzone i miało ochotę coś zjeść w czasie wizyty. Ocena przyjmowania pokarmów i napojów to bardzo ważny element diagnozy logopedycznej. Bardzo pomocne będą nagrania wykonane w domu podczas spożywania posiłku.
Bez względu na wiek osoby obejmowanej diagnozą, do przeprowadzenia wnikliwej oceny potrzebne będą dokumenty dotyczące przebytych chorób lub hospitalizacji, wszelkiego rodzaju wyniki badań (słuchu, neuroobrazowania, konsultacji neurologicznych, psychologicznych, ortodontycznych, laryngologicznych, fizjoterapeutycznych).
Jeżeli dotychczas była już prowadzona przez innego specjalistę terapia logopedyczna, będę prosiła o informacje, co dotychczas zostało wypracowane.
Nie sposób wyliczyć zadania, które wyznaczam do wykonania, ponieważ każda osoba (i osóbka) ma inne preferencje co do sposobu pracy. Moim zadaniem jest dostosować swoje propozycje tak, by efektywnie udzielić odpowiedzi na wskazane uprzednio pytania.
Oprócz wymienionego już wywiadu, oceniam budowę anatomiczną i sprawność narządów mowy, artykulację głosek oraz występujące z nimi współruchy zmianami napięcia mięśni twarzy, szyi, barków, funkcje prymarne (odruchowe reakcje oralne, oddech, ssanie, żucie, połykanie, autostymulacje, autozabawy orofacjalne, mimika twarzy, parafunkcje), praksję oralną, prozodię mowy (rytm, melodia, akcent), fonację (sposobu tworzenia głosu), poziom rozwoju psychoruchowego: lateralizacji, sposobu konstruowania zdań i dłuższych form wypowiedzi, funkcji wzrokowych, słuchowych, lewopółkulowych, pamięci, myślenia przyczynowo-skutkowego, kategoryzacji, linearnego porządkowania elementów, powtarzania, rozumienia mowy, nazywania, postawę w czasie mówienia.
Należy mieć na uwadze fakt, iż diagnoza to złożony proces.
W czasie pierwszego spotkania możemy nie być w stanie wyczerpująco odpowiedzieć na wszystkie pytania, ale spotkanie to jest fundamentem efektywnej terapii logopedycznej. Dlatego też w toku postępowania terapeutycznego dzielę się kolejnymi spostrzeżeniami, uwagami, na co również liczę ze strony dorosłych i opiekunów.
I na koniec: pytać, pytać, pytać!
Jeżeli cokolwiek budzi wątpliwości, proszę się nie krępować z podzieleniem się nimi. Można zanotować pytania jeszcze w domu i z nimi przyjść na wizytę. Dołożę wszelkich starań, by odpowiedzieć na wszystkie nurtujące Państwa pytania.