LOGOSklep
LOGOSklep
Czytanie
Wiosenne Czytanie - Materiał do nauki czytania sylabowego
Ćwiczenia rozpoczynają się sylabami otwartymi, a zatem takimi, które kończą się samogłoską (PA, PO, PU, PE, PI, PY).
w drugiej części znajdują się zadania z sylabami zamkniętymi, to znaczy zakończonymi spółgłoską (AP, OP, UP, EP, IP, YP).
Zadania zostały przygotowane tak, aby nie tylko rozwijać umiejętność czytania, ale i sprawności grafomotoryczne. W zestawie uwzględniono m.in.: ćwiczenia wykluczania ze zbioru, kształtowanie percepcji materiału od lewej do prawej, od góry do dołu.
Dopuszczalne jest korzystanie z materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego w rozumieniu Prawa autorskiego.
11,00
cena z VAT