LOGOSklep
LOGOSklep
CZYTANIE
WIOSENNE CZYTANIE - SYLABY OTWARTE I ZAMKNIĘTE
PA, PO, PU, PE, PI, PY, AP, OP, UP, EP, IP, YP
27 stron materiałów edukacyjnych do nauki czytania sylabowego, z uwzględnieniem sylab:
PA, PO, PU, PE, PI, PY, AP, OP, UP, EP, IP, YP.
Ćwiczenia rozpoczynają się sylabami otwartymi, a zatem takimi, które kończą się samogłoską (PA, PO, PU, PE, PI, PY). W drugiej części znajdują się zadania z sylabami zamkniętymi, to znaczy zakończonymi spółgłoską (AP, OP, UP, EP, IP, YP).
Zadania zostały przygotowane tak, aby nie tylko rozwijać umiejętność czytania, ale i sprawności grafomotoryczne. W zestawie uwzględniono m.in.: ćwiczenia wykluczania ze zbioru, kształtowania percepcji materiału od lewej do prawej, od góry do dołu, przetwarzania sekwencyjnego, kodowania i szyfrowania. A wszystko to w tematyce wiosennej!
9,00
cena z VAT
WIOSENNE CZYTANIE - SYLABY OTWARTE I ZAMKNIĘTE
MA, MO, MU, ME, MI, MY, AM, OM, UM, EM, IM, YM
28 stron materiałów edukacyjnych do nauki czytania sylabowego, uwzględniających sylaby:
MA, MO, MU, ME, MI, MY, AM, OM, UM, EM, IM, YM.
Ćwiczenia rozpoczynają się sylabami otwartymi, a zatem takimi, które kończą się samogłoską (MA, MO, MU, ME, MI, MY). W drugiej części znajdują się zadania z sylabami zamkniętymi, to znaczy zakończonymi spółgłoską (AM, OM, UM, EM, IM, YM). W każdym można odnaleźć wiosenne akcenty.
Zadania zostały przygotowane tak, aby nie tylko rozwijać umiejętność czytania, ale i sprawności grafomotoryczne. W zestawie uwzględniono m.in.: ćwiczenia wykluczania ze zbioru, kształtowania percepcji materiału od lewej do prawej, od góry do dołu, przetwarzania sekwencyjnego, kodowania i szyfrowania.
9,00
cena z VAT
WIELKANOCNE CZYTANIE - RÓŻNICOWANIE SYLAB:
PA, PO, PU, PE, PI, PY, MA, MO, MU, ME, MI, MY ORAZ AP, OP, UP, EP, IP, YP, AM, OM, UM, EM, IM, YM.
28 stron materiałów edukacyjnych do nauki czytania sylabowego, uwzględniających paradygmaty:
PA, PO, PU, PE, PI, PY, MA, MO, MU, ME, MI, MY oraz
AP, OP. UP, EP, IP, YP, AM, OM, UM, EM, IM, YM.
Karty pracy zaprojektowano w tematyce wielkanocnej.
Zadania zostały przygotowane tak, aby nie tylko rozwijać umiejętność czytania i różnicowania sylab, ale i sprawności grafomotoryczne. W zestawie uwzględniono m.in.: ćwiczenia wykluczania ze zbioru, kształtowania percepcji materiału od lewej do prawej, od góry do dołu, przetwarzania sekwencyjnego, kodowania i szyfrowania.
9,00
cena z VAT
WIELKIE CZYTANIE - 3 ZESTAWY: 2 WIOSENNE CZYTANIA + WIELKANOCNE CZYTANIE
PROMOCYJNA CENA!
3 zestawy opisanych powyżej materiałów edukacyjnych do nauki czytania sylabowego.
82 strony, sylaby otwarte i zamknięte:
PA, PO, PU, PE, PI, PY, MA, MO, MU, ME, MI, MY
AP, OP. UP, EP, IP, YP, AM, OM, UM, EM, IM, YM.
Piękne wiosenno-wielkanocne grafiki z pewnością przyciągną uwagę niejednego Małego Czytelnika!
JEDYNE 20,00
cena z VAT
OGÓLNOROZWOJOWE
ĆWICZENIA LEWOPÓŁKULOWE - SEKWENCJE, SZEREGI, UKŁADANKI LEWOPÓŁKULOWE
Ćwiczenia lewopółkulowe doskonalą procesy, zachodzące w lewej półkuli: przetwarzanie sekwencyjne, postrzeganie linearne od lewej do prawej strony. Dlaczego procesy lewopółkulowe są ważne dla rozwoju języka? Bo właśnie te procesy są aktywne w przetwarzaniu informacji językowych.
77 stron zawiera obrazki do wycięcia i wykonania poszczególnych zadań z sekwencjami, szeregami, układankami lewopółkulowymi + ramki do wykorzystania według własnego pomysłu. Dzięki ramkom można przejrzyście układać "rozgrzewkowe" ćwiczenia na materiale konkretnym oraz autorskie wersje z materiałem obrazkowym czy literowym.
Ćwiczenia umożliwiają naukę NAŚLADOWANIA sekwencji, szeregów i układanek lewopółkulowych. Jeżeli dziecko jest gotowe na etap KONTYNUOWANIA - wystarczy dokładać kolejne elementy po prawej stronie. UZUPEŁNIANIE możemy z tym materiałem przygotować, zwyczajnie zakrywając karteczką element, który dziecko powinno podać.
Materiał jest gotowy do jednorazowego wykorzystania - z nożyczkami i klejem - lub wielokrotnego - po zalaminowaniu i ewentualnie wykorzystaniu rzepów.
9,00
cena z VAT