Współpraca
Współpraca
Galaktyka Słuchu - ul. Tarnogórska 74, Gliwice
Galaktyka Słuchu jest Laryngologicznym Centrum Diagnostyki i Leczenia Zaburzeń Słuchu i Mowy, w którym pracują specjaliści w zakresie:
LARYNGOLOGII - dr n. med. Małgorzata Gwóźdź-Jezierska - wspaniała otolaryngolog, zajmująca się m.in. plastyką wędzidełka języka, badaniami endoskopowymi nosa, nosogardła, krtani, uszu
i PROTETYKI SŁUCHU - Norbert Strama - doświadczony protetyk słuchu, technik badań słuchu, który zajmuje się diagnostyką i protezowaniem zaburzeń słuchu, jak również nocnymi badaniami słuchu (ABR) dzieci we śnie w ich własnym domu.
W Galaktyce Słuchu mam przyjemność prowadzić kompleksową diagnozę centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego (CAPD) metodą Neuroflow wraz z badaniem logopedycznym.
PUS - Wydawnictwo Epideixis
Jako Partner PUS, wykorzystuję system Pomyśl - Ułóż - Sprawdź w terapii logopedycznej. Dzięki temu wspieram kształtowanie u Dzieci i młodzieży: koordynacji oko-ręka, rozpoznawania i nazywania cyfr i liczb, umiejętności przeliczania do 12, umiejętności wyliczenia nazw dni tygodnia i miesięcy, koncentracji uwagi, dominacji ręki.
Z umiejętności czysto językowych stymuluję: analizę i syntezę sylabową, głoskową, umiejętność czytania metodą sylabową, słuch fonemowy, artykulację poszczególnych głosek.
Wydawnictwo Epideixis oferuje pomoce, gry i zabawki rozwijające aktywność poznawczą Dzieci w różnym wieku, co zauważają nie tylko Terapeuci i Nauczyciele, ale również Rodzice. Dlatego też już niejednokrotnie polecałam PUSy w ramach "edukacyjnego prezentu" 😊